INTERIOR DESIGN

ลูกค้าส่วนใหญ่อยากได้งานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินเพราะสามารถกำหนดรูปแบบ ขนาด สี และวัสดุได้ตามความต้องการ แถมยังไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างตู้กับผนัง บนตู้กับฝ้า และพื้นตู้กับพืนห้อง แต่ปัญหาของงานบิ้วท์อินที่ลูกค้าเจอตลอดเวลาคือ ราคาสูง บ้านเลอะเทอะ สีเลอะตามฝ้าและพนัง ฝุ่นเต็มบ้าน มีคนงานอยู่ในบ้าน ระยะเวลาผลิตและติดตั้งไม่ได้ตามกำหนด แต่ถ้าซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป ลูกค้าก็จะได้ไม้พาร์ติเคิ้ลบอร์ดที่ไม่ทนทาน เมื่อใช้ไปนาน ๆ ก็จะบวมเนื่องจากความชื้น ไม่สามารถเลือกสี และขนาดตามที่ต้องการได้ แถมยังมีช่องว่างระหว่างตัวตู้กับผนังเนื่องจากข้อจำกัดของขนาดตู้ที่เป็นมาตรฐานของทางโรงงาานผู้ผลิตแต่ละราย Excellenceform แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ลองโทรมาคุยกับเราได้เลยครับ